UWAGA!

Strona, z uwagi na publikowane na niej treści, przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

poniedziałek, 30 września 2013

Od Gruitu do Kölscha, czyli charakterystyka oraz historia piwa kolońskiego część 2

Część 1


W roku 1396 to rok, w którym w Kolonii oficjalnie rozpoczęła funkcjonowanie gildia piwowarów w ramach Brauer Gaffel. Bractwo przyjęło za patrona św. Piotra Męczennika i zrzeszało browary świeckie, jak i przyklasztorne. Patron Bractwa żył w latach 1203/1205 – 1252. Jego święto obchodzone jest w Kościele Katolickim 29 kwietnia. Był inkwizytorem we Włoszech, walczył z albigensami. Zabity przez nasłanego przez nich mordercę. Należał do zakonu dominikanów. Patron kobiet w połogu, zbłąkanych podczas burzy, patron Lombardii oraz kilku jej miast takich jak: Como, Cremona i Modena. Dawniej był też patronem inkwizytorów. Kanonizowany w 1253 roku. W skład Bractwa weszło 21 browarów klasztornych i świeckich. Siedzibą cechu od 1430 roku był Gaffelhaus. Bractwo posiadało dwóch mistrzów oraz Radę. Wewnętrzny porządek  regulował statut, który z czasem był dopracowywany i konkretyzowany. Dla przykładu w 1603 roku liczył 15 punktów, a w 1699 - 54. Statut regulował wiele kwestii związanych z działalnością cechu oraz jego przedstawicieli. Do nauki piwowarskiego rzemiosła przyjmowano młodych mężczyzn, którzy mieli ukończone 20 lat. Przyjmowano ich na okres próbny, który trwał 14 dni. Jeśli któryś z nich został zaakceptowany, wtedy przez 4 lata pobierał naukę pod okiem mistrza cechowego.  Następnie dwa lata pracował jako czeladnik. Potem mógł ubiegać się o tytuł mistrza. Kto uciekł – musiał zaczynać naukę od nowa. Jeśli popełnił przestępstwo – był wyrzucany bez prawa powrotu. Od 1603 roku wprowadzono obowiązek wpłaty do cechu 8 florenów, gdy uczeń zaczynał w nim naukę (była to znaczna suma w tamtym czasie).

Co roku piątego stycznia wybierano dwóch mistrzów, którzy zarządzali i reprezentowali gafel piwowarów (w jego obrębie działał tylko cech piwowarski, więc gafel i cech zwany też Bractwem są pojęciami tożsamymi) a wybór nie mógł być odrzucony. Dzień 5 stycznia w kościele katolickim obchodzony jest jako wigilia Święta Trzech Króli. Dla Kolończyków to istotne święto w ich kalendarzu, bowiem w 1164 roku do kolońskiej katedry sprowadzono relikwie trzech króli, przez co miasto było przeznaczeniem wielu pielgrzymów. W herbie miasta widnieją trzy korony symbolizujące związek miasta z trzema mędrcami. Obok Mistrzów funkcjonowało kolegialne ciało wykonawcze, składające się z 16 członków – Rada. Każdy browar był zobowiązany do wpłacania do skarbca gildii określonej sumy pieniężnej. Mistrzowie rozstrzygali spory wewnątrz gildii. Od członków gildii wymagano nienagannego zachowania. W 1617 roku Rada Bractwa ustaliła, że zachowania takie jak: śpiewanie po obiedzie, intonowanie pieśni, przeklinanie, zachowywanie się w sposób budzący zgorszenie, palenie tytoniu, a nawet wyprowadzania psa na spacer były zagrożone karą grzywny. W radzie cechu co roku wymieniano dwóch jej przedstawicieli – jednego  24 czerwca, a drugiego 24 grudnia. Kadencja w Radzie trwała 3 lata. Gafel piwowarski w razie wojny był zobowiązany do dostarczenia kontyngentu 605 mężczyzn.

Po ukształtowaniu się cechu piwowarskiego, kolejną ważną datą w historii Kolonii i jej piwowarstwa jest rok 1412. W tym roku Rada Miejska ustaliła warunki, jakie musi spełniać piwo, które będzie sprzedawane w obrębie murów miejskich. Kolończycy z dumą nazywają ten dokument „kolońskim prawem czystości” i podkreślają, że wydano go 104 lata przed słynnym bawarskim „Reinheitsgebot”. Uchwalone w 1412 roku kolońskie prawo czystości dotyczyło piw górnej fermentacji, z jednej strony zakazywało używania orkiszu i pszenicy, ale z drugiej dopuszczało taką możliwość po opłaceniu odpowiednich podatków. Słodem bazowym miał być ten otrzymywany z ziarna jęczmienia, ale niezależnie od użytego rodzaju słodu, miał być to surowiec najwyższej jakości. Jako przyprawy do piwa dopuszczono zarówno gruit (cały czas panował Grutmonopol), jak i chmiel.  Regulacje prawne zalecały, by stosować odpowiednie proporcje słodów. Można było dodawać cukier. Dla kontroli jakości piwa co 2 lata powoływano Bierherren „piwnych inspektorów”, których było 12. Byli oni niezależni od gildii, dostawali pieniężne wynagrodzenie za swą pracę, a ich zadaniem była kontrola jakości piwa w miejskich browarach. Mogli to być tylko ludzie poważani. Z czasem o „piwnych mężach” zaczęto mówić „nasi ludzie”, co świadczy o dużym uznaniu i estymie dla pełniących tę funkcję publiczną. Mogli oni kontrolować jakość surowców, księgi wydatków. Do sankcji, jakie mogli stosować należały grzywny, które mogły być wysokie jak na tamte czasy i przyczynić się do bankructwa nieuczciwego browaru. W 1444 roku Rada cechu piwnego ustaliła, że co roku będą wybierane 4 browary, z których piwa mają stanowić wzór jakości dla pozostałych.

XV wiek to dla kolońskiego piwowarstwa bardzo ważny okres. Jak wspomniałem wcześniej, uregulowano prawnie wymogi dotyczące wytwarzania trunku sprzedawanego w obrębie miasta, ale także uwaga piwowarów coraz bardziej przenosi się na chmiel. Pierwsze informacje na temat użycia chmielu przez piwowarów w tym mieście pochodzą z 1408 roku. Zaletami tej rośliny były: niska cena w porównaniu do sprzedawanego przez arcybiskupa gruitu, właściwości konserwujące, zapewniające napojowi dłuższą przydatność do spożycia, a produkującemu go browarowi – możliwość eksportu swoich produktów. Poza tym gruit był gotową mieszanką słodów i przypraw. Stosując chmiel piwowarzy posiadali możliwość tworzenia nowych receptur. Biskupi próbowali zakazać użycia chmielu do piwa, ale bezskutecznie o czym świadczy dokument z 1412 roku. Ustalono, że aby piwo chmielowe nie stanowiło dużego zagrożenia dla gruntu opodatkowano je „podatkiem zastępczym”. W 1438 roku z 21 kolońskich browarów 17 warzyło Grutbier, a 4 – piwo z dodatkiem chmielu.

Ponad sto lat później po sporze z 1258 roku o „Grutmonopol”, opór i niezadowolenie piwowarów z istniejącej sytuacji powodują, że w roku 1462 „Grutmonopol” przestaje obowiązywać, a arcybiskup dzierżawi piwowarom prawo do produkcji Grutbier. Ponadto, coraz większym uznaniem cieszy się w tym czasie chmiel. Pod koniec XV wieku arcybiskup Herman Hesse próbował przywrócić monopol na wyrób gruitu dla archidiecezji, ale doprowadziło to do konfliktu miasta z arcybiskupem, a sprawa znalazła swój finał w Rzymie. W 1500 roku powołano komitet arbitrażowy, w którym zasiadał papież Aleksander VI oraz książę saksoński Maksymilian I. Ustalono, że prawo do Grutbier posiadać będzie miasto, ale będzie co roku wypłacać określoną sumę arcybiskupowi. Następne lata pokazały, że Grutbier cieszył się coraz mniejszą popularnością. W XVI wieku odgrywał marginalną rolę, a w XVII – zaniechano jego warzenia na rzecz piw chmielonych.

W XVI wieku w Kolonii rywalizowały ze sobą dwa rodzaje piwa z dodatkiem chmielu: Rotbier (piwo czerwone) - jęczmienne o ciemnej barwie oraz Keutebier – zwane też Gelbier (piwo żółte), piwo pszenno-jęczmienne, o żółtej barwie, które było droższe niż piwo czerwone. Prawdopodobnie Keutebier przypominał barwą dzisiejsze belgijskie witbiery, jednak przy jego warzeniu nie stosowano takich dodatków jak przy produkcji biere blanche (skórka pomarańczy, kolendra). Z danych historycznych wynika, że o ile w roku 1494 Rotbier warzono w 18 kolońskich browarach, a Keutebier - w 41, o tyle w 1585 roku proporcja ta wyglądała już zupełnie inaczej. Z ogółu kolońskich browarów nie warzących Grutbier 5 warzyło piwo czerwone, a 53 - żółte. Problemem producentów Keutebier były zakazy i podatki, jakie nakładano na nie, by zniwelować różnicę w cenie. Różnica ta wynikała z niższej ceny chmielu i próby zniechęcenia piwowarów do używania chmielu, poza tym kolońskie prawo czystości nakładało dodatkowe opłaty na browary stosujące słody pszeniczne. W czasach, gdy głód często groził ludziom (wojny, nieurodzaj), używanie ziarna, z którego można było otrzymać chleb uważano za marnotrawstwo. Poza tym często ograniczano dostęp do jednego z podstawowych składników kolońskiego piwa, jakim było ziarno pszenicy i orkiszu, gdy w mieście panował głód (było tak w latach: 1437/1438, 1456/1457, 14881/1482, 1491,1492).

Rada Miasta w związku z dużym spożyciem piwa w mieście w  1531 roku uchwaliła, że w Keutebierhallen mogą przebywać tylko mężczyźni żonaci, posiadający dom, zachowujący się honorowo. Zakazano uprawiania hazardu w tychże piwiarniach. Innym znaczącym posunięciem tego organu było zakazanie w 1555 roku warzenia piwa w domu. Monopol na ten wyrób przypadł miejskim browarom.

W roku 1603 Rada Miasta na wniosek cechu zabrania wyrobu piw dolnej fermentacji zwanych w Kolonii Knuppbier albo pogardliwie Dollbier (podłe piwo). Knuppbier było ciemnym piwem dolnej fermentacji, a jego moc oscylowała wokół 9% alkoholu. Okres popularności tego piwa to XIX i XX wiek, kiedy zdobycze technologiczne znacznie ułatwiły produkcję tego piwa. Najwięcej tego typu piwa produkowano pod Kolonią z uwagi na uregulowania prawne panujące wewnątrz miasta. Obecnie niektóre browary powracają do warzenia tego typu piwa. W XVIII wieku Knupp kosztował 4 razy tyle, co powszechne piwa górnej fermentacji.

 Solą w oku cechu piwnego w Kolonii było to, że prawo stanowione przezeń i Radę Miasta dotyczyło tylko obszaru w obrębie murów miejskich. Poza nimi działające browary nie były skrepowane jakimikolwiek regulacjami, a sprzedawane przez nie piwo nie musiało spełniać takich wymagań jakościowych jak w browarach miejskich. W mieście za psucie piwa groziła kara grzywny, utraty prawa do warzenia piwa a nawet utrata obywatelstwa.  Zasadniczo import piwa do kolonii był zakazany. Produkowane w tym mieście piwo eksportowano Renem do innych niemieckich miast, bądź do Holandii. Liczne zakazy importu nie były skuteczne z uwagi na masowy przemyt piw spoza miasta (w tym Knuppbier).

Liczba browarów kolońskich w wybranych latach
1396
22
1412
21
1418
20
1438
21
1476
45
1494
59*
1500
60
1595
58*
1798
90
1800
98
* Dane nie uwzględniają browarów warzących Grutbier

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz